Projekty zrealizowane


Projekt aCIRET “Apprenticeship Cluster for Industry-Ready Engineers of Tomorrow” (aCIRET, Klaster Praktyk Zawodowych dla Inżynierów Przyszłości)

unia2

Cele projektu:

Celem projektu jest zapewnienie nowej struktury współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym na poziomie akademickim a instytucjami przemysłowymi działającymi w sektorze mechaniki i mechatroniki, z aktywnym włączeniem władz lokalnych, strukturę w której wszyscy uczestnicy będą mogli spotkać się w celu wymiany wiedzy, kompetencji i doświadczenia, aby stworzyć programy nauczania dostosowane do potrzeb przemysłu i zapewnić wykwalifikowanych mentorów akademickich i pracujących w przedsiębiorstwach. Projekt jest skierowany na naukę opartą na praktyce ze szczególnym uwzględnieniem praktyk zawodowych, w celu włączenia wszystkich uczestników w promowanie i wprowadzenie edukacji akademickiej opartej na praktyce, aby zniwelować różnice pomiędzy środowiskami akademickimi a przemysłowymi, poprawić jakość edukacji akademickiej pod kątem dostosowania jej do potrzeb rynku pracy i kształcenia nowej generacji inżynierów gotowych do podjęcia pracy w przemyśle, którzy będą w stanie sprostać wymaganiom Przemysłu 4.0 i podnieść stopień doskonałości przemysłowej.

 • Ostatecznym celem jest wprowadzenie edukacji wyższej w formule WBL na kierunkach Mechatronika i Mechanika;
 • Ponad to, projekt ma na celu opracowanie programu nauczania mechatroniki dopasowanego do potrzeb lokalnego przemysłu działającego w sektorze mechatroniki, aby zniwelować dysharmonię umiejętności i wykształcić inżynierów gotowych do podjęcia pracy w przemyśle, ułatwiając im dostęp do regionalnego rynku pracy co w przyszłości przełoży się na zwiększenie efektywności przedsiębiorstw, propagowanie ich rozwoju oraz rozwoju regionalnego;
 • Dodatkowo, celem projektu jest stworzenie skutecznej struktury kooperacyjnej, w ramach której możliwa będzie wymiana wiedzy, umiejętności i doświadczeń, co przełoży się na zwiększenie kompetencji nauczycieli akademickich i personelu szkolącego i lepszą organizację i prowadzenie praktyk zawodowych.

Bezpośrednie grupy docelowe:

 • Studenci ostatnich semestrów na kierunku Mechatronika (studia inżynierskie);
 • Przedsiębiorstwa działające w sektorze mechaniki i mechatroniki;
 • Nauczyciele akademiccy;
 • Personel szkolący.

Pośrednie grupy docelowe:

 • Organizacje zrzeszające pracodawców;
 • Organizacje zrzeszające pracowników;
 • Władze lokalne/regionalne;
 • Instytucje oferujące kształcenie zawodowe;
 • Ośrodki decyzyjne.

Koordynator projektu: Uniwersytet Techniczny w Gabrovie, BG
Pełnoprawni Partnerzy: FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, AT; Politechnika Gdańska, PL;Mechatronica SC, BG; Fundacja Edukacyjna Centrum Doskonalenia, PL; Urząd Miejski Gabrovo, BG.
Partnerzy Powiązani: Izba Handlowo-Przemysłowa, Gabrovo, BG; LC PODKREPA, BG, Biuro Karier PG, PL, Dział Projektów PG, PL


 Projekt: ERASMUS+ „How to raise an inventor. Technology and engineering learning material for schools” No.2017-1-LT01-KA201-035284.

HTR logoPrint

Okres realizacji: 02.11.2017 r. – 01.11.2019 r.

Cele projektu:

Celem projektu jest promowanie nabywania umiejętności i kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie atrakcyjności i jakości nauczania STEM (science, technology, engineering, mathematics) w Polsce, Holandii, Litwie i Łotwie głównie poprzez stworzenie internetowego narzędzia szkoleniowego „How to raise an inventor” przeznaczonego dla uczniów w wieku 9-13 lat, poprawienia kwalifikacji nauczycieli, testowanie i ocenianie efektywności procesu szkoleniowego za pomocą narzędzia szkoleniowego oraz rozpowszechnianie tego narzędzia w krajach partnerskich.

Odbiorcy:

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół podstawowych w wieku 9-13 lat, a także nauczyciele pracujący w placówkach kształcących o profilu technicznym. Realizacja projektu potrwa do 01.11.2019 r. Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia w ramach zapewnienia wkładu intelektualnego do projektu odpowiedzialna jest za przygotowanie i przetłumaczenie modułu warsztatowego „z programowania „The Art of Making” składającego się z 12-tu 45 minutowych lekcji.

Wkład intelektualny Fundacji ECD:

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia w ramach zapewnienia wkładu intelektualnego do projektu odpowiedzialna jest za przygotowanie i przetłumaczenie modułu warsztatowego z programowania „The Art of Making” składającego się z 12-tu 45 minutowych lekcji.

RoboCamp wraz z Fundacją ECD przygotował moduł szkoleniowy The Art of Making zaprojektowany do współpracy ulubionymi i szeroko polecanymi zestawami robotów LEGO Education Mindstorms EV3,  zawierający ćwiczenia i wytworzone projekty w ramach HTR:robocamp

 

Moduł szkoleniowy The Art of Making zawierający: lekcje dla uczniów, instrukcje dla uczniów i nauczycieli, obszerne wprowadzenie zilustrowane grafiką i animacjami, szczegółowe instrukcje budowy robota LEGO Mindstorms, przewodnik programowania krok po kroku, instrukcje dotyczące testowania i aktualizacji projektów, plan lekcji dla nauczyciela do wydrukowania – świetne źródło pomysłów i pomocy jest dostępny do pobrania za darmo pod poniższym linkiem:

https://www.robocamp.eu/en/the-art-of-making/

Partnerzy Projektu: 

1. Robotikos mokykla (School of Robotics), Lithuania
2. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus (Lyceum of Engineering of Kaunas University of Technology), Lithuania
3. Rīgas Valsts 2. Ģimnāzija (Riga State Gymnasium No 2), Latvia
4. Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia (The Foundation for Educational Excellence Center), Poland

5. RoboCamp, Poland
6. Cooperatie Devlab, Development Laboratories UA, Netherlands
7. BBS Haren Donk en Reit (Kindergarten and school de Haren), Netherlands


Szkolenia Automatyczne Testowanie Oprogramowania

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DOFINANSOWANYM SZKOLENIU – AUTOMATYCZNE TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA (ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA – AUTOMATYZACJA) Z EGZAMINEM ISTQB TEST AUTOMATION ENGINEERING

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Pomorskie ścieżki do sukcesu” w partnerstwie z Trigonum Sp. z o. o. i Fundacją Gdańsk Global. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w tym niepowtarzalnym szkoleniu obejmuje:

– część stacjonarną – teoretyczno –praktyczną – 72h

– udział w webinarach

– udział w konsultacjach przedegzaminacyjnych

– indywidualne komputerowe stanowisko pracy

– praca z kompetentnym i doświadczonym trenerem

– materiały szkoleniowe, w tym podręcznik

– catering

– przystąpienia do egzaminu

Szkolenia rozpoczynają się już 10.04.2019 r., szczegółowy harmonogram szkoleń dostępny jest tutaj.

Miejsce szkolenia i egzaminu: Trigonum sp z o.o. ul. Władysława IV 43/lok 107-108, 81-521 Gdynia.

Wymagania:

– miejsce zamieszkania lub pracy na terenie województwa pomorskiego

– ukończony 25 rok życia

– posiadanie certyfikatu ISTQB Foundation i wysłanie scanu Certyfikatu

– wysłanie wypełnionego Oświadczenia o posiadaniu Certyfikatu ISTQB Foundation

– wysłanie scanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego

– wysłanie scanu wypełnionej i podpisanej umowy szkoleniowej

– wniesienie wkładu własnego w wysokości 400,00 zł na konto projektu Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia nr. 40 1160 2202 0000 0003 6378 2288 tytułem: opłata za udział w szkoleniu Testowanie Oprogramowania, imię i nazwisko uczestnika (ważne – prosimy o dokonywanie pojedynczych transakcji – za jedną osobę) i przesłanie potwierdzenia transakcji.

Powyższe dokumenty, łącznie z programem i harmonogramem szkolenia są do pobrania poniżej:

Oświadczenie.pdf

Automatyczne Testowanie.pdf

Formularz_zgłoszeniowy_Pomorskie ściezki do sukcesu_nowe oświadczenia.pdf

Program_szkolenia_Automatyczne_Testowanie_Oprogramowania.pdf

Harmonogram_Automatyczne_Testowanie_Oprogramowania.pdf

 

Wszystkie dokumenty prosimy wysłać na adres: biuro@fundacjaecd.pl do 05.04.2019 r. wraz z informacją w mailu o numerze grupy i trybie (terminach), w jakim chcą Państwo uczestniczyć w szkoleniu, zgodnie z następującą rozpiską:

Grupa 1 – tryb mieszany

Grupa 2 – tryb popołudniowy

Grupa 3 – tryb weekendowy

Oryginały dokumentów należy dostarczyć w pierwszym dniu szkolenia do Trigonum.

UWAGA: Prosimy nie wpisywać terminów realizacji szkolenia na dokumentach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY – OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


SZKOLENIE MOS

Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia prowadzi rekrutację na szkolenia IT w projekcie unijnym „Pomorskie ścieżki do sukcesu” realizowanym w partnerstwie z Trigonum Sp. z o. o. i Fundacją Gdańsk Global. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie obejmuje pakiet:

 1. Microsoft Office Specialist Excel– pierwszy i najbardziej popularny poziom certyfikacji, potwierdzający posiadanie kluczowych umiejętności związanych z wybranym programem z pakietu Microsoft Office,

Szczegóły szkolenia:

Temat: Microsoft Office Specialist

Czas trwania: 4 dni (32 godziny)

Miejsce realizacji: Trójmiasto

Terminy realizacji:

 • 16,05
 • 23.05
 • 30.05
 • 31.05

* w przypadku niezebrania się grupy, termin szkolenia zostanie odwołany na tydzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

W skład szkolenia wchodzą:

– badanie luk kompetencyjnych każdego Uczestnika/czki

– indywidualne komputerowe stanowisko pracy

– praca z kompetentnym i doświadczonym trenerem

– materiały szkoleniowe, w tym podręczniki

– catering

– egzaminy

– webinarium i e-learning przygotowujące do zdania egzaminu

Wymagania:

– wniesienie wkładu własnego w wysokości 123,91 zł na konto projektu Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia nr. 40 1160 2202 0000 0003 6378 2288 tytułem: opłata za udział w szkoleniu MSExcel, imię i nazwisko uczestnika (ważne – prosimy o dokonywanie pojedynczych transakcji – za jedną osobę) i przesłanie potwierdzenia transakcji

– podpisanie Umowy szkoleniowej

Aby zgłosić się na szkolenie należy:

– przesłać podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy do 10.04 na adres e-mail: biuro@fundacjaecd.pl

Lub

Przekazać wersję papierową do biura FECD, które mieści się przy ul. Polanki 12, 80-308 Gdańsk

Formularz zgłoszeniowy wraz z umową i programem do pobrania poniżej:

Trigonum_Umowa szkoleniowa_Pomorskie ścieżki do sukcesu

Formularz_zgłoszeniowy_Pomorskie ściezki do sukcesu_nowe oświadczenia

MOS Excel program

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!


 Działanie 3.1 PO PC Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

„E-Obywatel nowe umiejętności cyfrowe”

Okres realizacji: 01/12/2016-30/11/2018

Partnerzy: Projekt realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą w partnerstwie z:

 • Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia,
 • Fundacją Progres,
 • Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki w Gdańsku.

Głównym zadaniem Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia w ramach zadania Szkolenia tradycyjne, blended learninig, elektroniczne jest zakup, dostarczenie sprzętu informatycznego do 68 ośrodków gmin uczestniczących w projekcie oraz nadzór nad sprawnością techniczną zainstalowanego sprzętu w trakcie realizacji projektu. Realizacja tego zamówienia jest niezbędna do przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu.

Fundacja w ramach projektu realizuje także zamówienie na zakup i instalację podjazdów dla osób z niepełnosprawnością ruchową w 68 centrach szkoleniowych. Działanie to ma wyrównać szanse w dostępie do szkoleń organizowanych w projekcie dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Działania w projekcie:

 • Zbudowanie w 68 gminach lokalnych partnerstw skupionych na wzmacnianiu kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin w oparciu o lokalnych liderów;
 • Utworzenie 68 centrów w 8 województwach w Polsce;
 • Rozwój kompetencji cyfrowych 8338 mieszkańców gmin, poprzez organizację 147 dni szkoleń, w tym:
 • – szkolenia tradycyjne
  – szkolenia elektroniczne (blended learning);
 • Organizacja 136 pikników na terenie 68 gmin oraz 136 spotkań informacyjnych;
 • Zakup sprzętu teleinformatycznego do realizacji szkoleń oraz podjazdów dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Udostępnienie szkoleń elektronicznych mieszkańcom 68 gmin;
 • Uruchomienie platformy edukacyjnej do obsługi szkoleń;
 • Zwiększenie zainteresowania Internetem mobilnym.

Uczestnicy: 8338 mieszkańców gmin

Wartość projektu: 10 419 774,00 zł, dofinansowanie: 9 687 774,00 zł, wkład własny: 732 000,00 zł

Zapraszamy na stronę projektu:
e-Obywatel – Nowe umiejętności cyfrowe

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Borkowska
e-mail: magdalena.borkowska@fundacjaecd.pl
mobile: 503 720 906


 Działanie 8.1.1 POKL Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT

Partnerstwo z Krajową Izbą Gospodarczą
Pomoc publiczna de minimis

Okres realizacji: X.2011 -X.2013
Zrealizowane szkolenia ICT:  Microsoft, Cisco, Novell
Językowe: angielski (blended learning)
Dla elektroników: IPC

Wartość projektu: 5 mln PLN
Liczba uczestników: 454


 Działanie 8.1.1 POKL

ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT – II edycja

Partnerstwo z Krajową Izbą Gospodarczą
Pomoc publiczna de minimis

Okres realizacji: XI.2012 -X.2014

Realizowane szkolenia: ICT: Microsoft, Cisco, Oracle
Graficzne: Adobe Photoshop, AutoCad, Obsługa aplikacji projektowania 3D
MS Office: MS Excel 2010
Zarządzanie projektami: Prince2® Foundation iPractitioner
Osobiste i handlowe: Obsługa klienta, Negocjacje w biznesie, Asertywność, Zarządzanie czasem, Praca zespołowa, komunikacja, Kompetencje osobiste
Menedżerskie: Kierowanie projektem, Efektywne przywództwo, Komunikacja w projekcie
Dla elektroników: Montaż PCBA, IPC

Wartość projektu: 4,5 mln PLN
Liczba uczestników: 483
Osoba do kontaktu:
Marta Dzięgielewska
e-mail: edutech2@eduportal.pl
marta.dziegielewska@fundacjaecd.pl
mobile: 513 016 362


ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT – III edycja

Partnerstwo z Krajową Izbą Gospodarczą
Pomoc publiczna de minimis

Okres realizacji: IX.2013-X.2014

Szkolenie realizowane: ICT: Oracle, ITIL, Java, Programowanie w HTML 5, Modelowanie biznesowe w projektach IT, Analiza przedprojektowa. i specyfikacja wymagań systemów informatycznych
Zarządzanie: Prince2® Foundation i Practitioner, SCRUM, Prawo zamówień publicznych w praktyce
Interpersonalne i osobiste: Organizacja i zarządzanie czasem, Autoprezentacja, Trening Asertywności, Komunikacja interpersonalna, Prowadzenie skutecznych prezentacji i spotkań
Sprzedaż i marketing: Negocjacje handlowe, Sprzedaż i obsługa klienta, Budowanie długotrwałych relacji z klientami
Menedżerskie i HR: Coaching i mentoring, Efektywne Przywództwo, Motywowanie do efektywnej pracy, Podejmowanie efektywnych decyzji i rozwiązywanie problemów, Zarządzanie konfliktem, Nowoczesne systemy motywacyjne

Wartość: 900 tys. PLN
Liczba uczestników: 121
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Kozioł
e-mail: katarzyna.koziol@interizon.pl
katarzyna.koziol@fundacjaecd.pl
mobile: 501 939 692


 Współpraca i Rozwój – wzrost potencjału firm Klastra INTERIZON

Partnerstwo z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza (RIGP)
Pomoc publiczna de minimis

Okres realizacji: IX.2013-X.2014

Szkolenia realizowane: ICT: Microsoft, ITIL, Modelowanie biznesowe w projektach IT, Analiza przedprojektowa i  specyfikacja wymagań systemów informatycznych
Zarządzanie: PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, SixSigma    GreenBelt
Interpersonalne i osobiste: Organizacja i zarządzanie czasem, Autoprezentacja, Trening asertywności, Komunikacja   interpersonalna, Prowadzenie skutecznych prezentacji i spotkań
Menedżerskie i HR: Rozmowy oceniające, Systemy ocen pracowników, Nowoczesne systemy motywacyjne, Motywowanie do efektywnej pracy, Zarządzanie konfliktem, Budowanie efektywnej firmy, Strategiczne myślenie i  planowanie, Zarządzanie przez cele, Jak rozwijać i szkolić pracowników?
Sprzedaż i marketing: Negocjacje handlowe, Sprzedaż i obsługa klienta, Budowanie długotrwałych relacji z klientami, Zarządzanie marką

Wartość projektu: 900 tys. PLN
Uczestnicy: 128
Osoba do kontaktu:
Marlena Cyms
e-mail: marlena.cyms@fundacjaecd.pl
mobile: 797 488 100


 Działanie 8.1.1 POKL Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Współpraca i Rozwój – wzrost potencjału firm Klastra INTERIZON – II edycja

Partnerstwo z INTER IT Sp. z o.o.
Pomoc publiczna de minimis

Okres realizacji: II.2014 – III.2015

Szkolenia realizowane w ramach projektu:
Zarządzanie:
 PRINCE2® Foundation; PRINCE2® Practitioner; Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką SCRUM; SCRUM – gra symulacyjna; Lean 5S;
Językowe: j. angielski – Blended Learning;
Menedżerskie i HR: Efektywne przywództwo; Motywowanie do efektywnej pracy; Prowadzenie efektywnych zebrań; Podejmowanie efektywnych decyzji i rozwiązywanie problemów; Zarządzanie konfliktem; Coaching i mentoring; Zarządzanie kompetencjami;
Handlowe i interpersonalne: Negocjacje handlowe; Obsługa klienta; Asertywność na co dzień; Zarządzanie czasem; Autoprezentacja; Komunikacja interpersonalna; Budowanie długotrwałych relacji z klientami;
IT, ICT i grafika: SECURE v 1.0 Securing Networks with Cisco Routers and Switches, MS Project 2010, Zarządzanie projektami; MS Word 2010 poziom zaawansowany;

Wartość projektu: 990 tys. PLN
Uczestnicy: 149
Osoby do kontaktu:

Joanna Wrycz-Rekowska
e-mail: joanna.wrycz@fundacjaecd.pl

tel: 58 782 45 28

 


logo_kit

Pierwsza edycja programu „Kobiety w IT – Testerki Oprogramowania” została zrealizowana przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku z Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia, Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i firmą Experis IT, członkiem Klastra INTERIZON.

Zapraszamy Państwa na OFICJALNĄ STRONĘ PROJEKTU.

W projekcie udział wzięło 10 Pań zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, jako osoby bezrobotne. Panie zostały wytypowane na podstawie trzy etapowej rekrutacji przeprowadzonej przez PUP oraz Experis IT. Fundacja ECD odpowiedzialna była za przygotowanie
i poprowadzenie szkoleń, jak również zrekrutowała większość firm do projektu,
 w których Panie odbyły praktyki.

Gdański Park Naukowo- Technologiczny zapewnił sale szkoleniowe oraz catering na potrzeby realizowanych szkoleń.

Wszystkie działania w projekcie zostały sfinansowane przez PUP w Gdańsku.

Celem głównym programu było przygotowanie Pań do pracy w sektorze IT na stanowisku tester oprogramowania. Nasze Uczestniczki odbyły cykl szkoleń z zakresu testowania oprogramowania. Wszystkie Panie przystąpiły do egzaminu ISTQB Foundation i zdobyły międzynarodowy certyfikat testera.

Uczestniczki odbyły także 3-miesięczne praktyki w trójmiejskich firmach, głównie z sektora IT: Jeppesen a Boeing Company, DeSmart, Kainos, Playsoft, Nearshoring Solutions, HolonGlobe, Smart4Aviation, Speednet, P.P.U. OMEGA Sp. z o.o.

Projekt okazał się niewątpliwym sukcesem, większość Pań otrzymało zatrudnienie w trójmiejskich firmach IT.

Niebawem rozpoczynamy rekrutację do kolejnej edycji projektu. Zapraszamy zainteresowane projektem Firmy do współpracy.

Wszystkie informacje o etapach projektu znajdziecie Państwo na stronie projektu.

O realizacji naszego projektu powstał film – ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z FILMEM

logo_kit

„Kobiety w IT – Testerki Oprogramowania – II edycja”  ponownie realizowana jest przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku z Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia, Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i firmą Experis IT, członkiem Klastra INTERIZON.

Zapraszamy Państwa na OFICJALNĄ STRONĘ PROJEKTU.

W projekcie udział bierze 11 Pań, w tym 10 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, jako osoby bezrobotne. Panie zostały wytypowane na podstawie trzy etapowej rekrutacji przeprowadzonej przez PUP oraz Experis IT. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, stąd też udział w kursie dodatkowej Pai oraz firmy CUBE.ITG.

Fundacja ECD odpowiedzialna jest za przygotowanie i poprowadzenie szkoleń, jak również zrekrutowała większość firm do projektu,
 w których Panie odbywają praktyki.

Gdański Park Naukowo- Technologiczny zapewnił sale szkoleniowe oraz catering na potrzeby realizowanych szkoleń.

Wszystkie działania w projekcie finansowane są przez PUP w Gdańsku.

Celem głównym programu jest przygotowanie Pań do pracy w sektorze IT na stanowisku tester oprogramowania.

Uczestniczki odbędą 3-miesięczne praktyki w trójmiejskich firmach, głównie z sektora IT: Kainos, Playsoft, Xtrack, Gforces Polska, Otago, Volanto, Smart Media, Atena, Net PC, CUBE.ITG.