Cele strategiczne Fundacji

Współ-utworzenie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dla branży ICT (ZSZ i Technika)

cele_1„Szkoła zawodowa, szkołą pozytywnego wyboru” – w kontekście reformy MEN

Bez tytułuGrupa docelowa:
Uczniowie; głównie uczniowie techników oraz ZSZ

Planowane działania / Cele operacyjne:

 • Dostosowanie programów nauczania;
 • Doskonalenie nauczycieli;
 • Wzrost poziomu praktyk zawodowych;
 • Promocja ICT w szkołach;
 • Rozbudowa bazy dydaktycznej;
 • Tworzenie dobrych praktyk, akredytacja szkół;
 • Idea „Od przedszkolaka do inżyniera”.

 


Aktywizacja współpracy firm Klastra z uczelniami wyższymi

cele_2

studenci

Grupa docelowa:
Studenci

Planowane działania / Cele operacyjne:

 • Współpraca z uczelniami wyższymi:
  • dostosowanie programów nauczania,
  • tworzenie nowych kierunków.
 • Dwustronny transfer wiedzy pomiędzy firmami Klastra a uczelniami wyższymi:
  • staże i praktyki studentów,
  • realizacja prac magisterskich,
  • zajęcia prowadzone przez specjalistów.

 


Zbudowanie wizerunku sektora ICT jako atrakcyjnego miejsca pracy

cele_3Grupa docelowa:
Potencjalni pracownicy branży ICT, osoby bezrobotne

potencjalni pracownicyPlanowane działania / Cele operacyjne:

 • Zbudowanie oferty kursów i szkoleń;
 • Współpraca z Urzędami Pracy;
 • Współpraca ze szkołami;
 • Promocja branży ICT.

 


Rozwój kadr pracowników firm Klastra

cele_4
Grupa docelowa:
Pracownicy branży ICT

Planowane działania / Cele operacyjne:

pracownicy ICT

 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych;
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników;
 • Optymalizacja kosztów szkoleń;
 • Wspólne pozyskiwanie trenerów;
 • Akredytacja szkoleń i trenerów;
 • Wzajemne prowadzenie szkoleń;
 • Budowa nowoczesnych narzędzi.