Planowane działania i przewidziane efekty

Planowane działania:

 • W ramach działań Fundacji planujemy zrealizować kolejną edycję projektu „Tester Oprogramowania z egzaminem ISTQB”. Więcej informacji w zakładce Aktualności oraz na stronie http://kobietywit.fundacjaecd.pl/.
 • Realizacja jako partner projektu „E-Obywatel nowe umiejętności cyfrowe”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Szerszy opis projektu znajduje się w zakładce Projekty w trakcie realizacji.
 • Realizacja studiów podyplomowych „Zapewnienia jakości w branży technicznej”, „Aplikacje i usługi internetowe” oraz „Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych”. Nabór na kolejne edycję już trwa, więcej informacji na http://edukacjadlabiznesu.pl/.

 

Przewidziane efekty:

 • Aktywizacja osób bezrobotnych w celu przekwalifikowania na stanowiska Testera oprogramowania oraz na ich późniejsze zatrudnienie w firmach z branży ICT.
 • Wzrost świadomości mieszkańców 68 gmin w zakresie korzyści płynących z wdrażania w życiu codziennym kompetencji cyfrowych, w tym przyrost osób korzystających z bankowości elektronicznej, zwiększenie zainteresowania internetem mobilnym.
 • Podniesienie kwalifikacji pracowników z branży ICT poprzez udział w studiach podyplomowych realizowanych we współpracy z czołowymi firmami z branży IT.

Pozostałe działania:

 • Stworzenie programu zachęcającego uczniów (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) do wyboru ścieżki nauki i kariery w branży ICT – komunikowanie możliwości, propagowanie przedmiotów ścisłych, nauka programowania robotów.
 • Stworzenie przy współudziale firm założeń zmian i rozszerzenia programów nauczania na kierunkach związanych z ICT
 • Włączenie do programu nauczania na uczelniach obszarów dodatkowych umiejętności – m.in. technologicznych (zarządzania projektami, zapewnienie jakości i inżynieria procesowa) oraz „miękkich” (znajomość języka, umiejętności prezentacyjne, pracy w grupie, marketingu)
 • Tworzenie i koordynacja programów zdobywania przez studentów doświadczenia zawodowego – staże, praktyki, projekty grupowe (w regionie, kraju i za granicą)
 • Analiza potrzeb szkoleniowych firm i poszukiwanych kwalifikacji od kandydatów do pracy
 • Inicjowanie i realizacja wspólnych projektów szkoleniowych w zakresie specjalistycznych obszarów ICT w formie seminariów, kursów, studiów podyplomowych (w szczególności dofinansowanych)
 • Nawiązanie współpracy z prestiżowymi instytucjami szkoleniowymi i certyfikacyjnymi
 • Promocja branży jako atrakcyjnego pracodawcy – spotkania informacyjne, wizyty studyjne w najlepszych firmach, etc.
 • Opracowanie i promowanie wdrażania najlepszych praktyk w zakresie pozyskiwania i utrzymywania najlepszych pracowników w obszarach technologicznych i biznesowych