Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Rozwój kapitału społecznego poprzez promocję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wśród firm branży ICT, społeczności lokalnych oraz jednostek edukacyjnych i samorządowych.

Wiązka projektów o powyższym tytule roboczym obejmować będzie szereg przedsięwzięć organizowanych przez ECD w zakresie rzeczywistego promowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wśród różnych grup społecznych.

1. Wzbudzenie zainteresowania, podwyższenie świadomości i ukazanie korzyści w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

 • szkolenia
 • doradztwo
 • warsztaty
 • konferencje
 • imprezy promujące CSR z udziałem ww. grup społecznych
 • kampanie, programy informacyjne i edukacyjne pobudzające aktywność obywatelską

2. Zbudowanie innowacyjnej platformy porozumienia między społecznościami lokalnymi, a sferą biznesu, uczelni wyższych, oświaty w oparciu o elementy społecznej odpowiedzialności i wolontariatu pracowniczego, gdzie lokalne problemy i potrzeby znajdują rozwiązanie w oparciu o zasoby lokalnych podmiotów w ramach realizowanych strategii CSR. Platforma ma być miejscem znajdowania wspólnych obszarów wzajemnych oddziaływań, opartych na elementach CSR i prowadzących do pobudzenia aktywności społecznej pozwalającej na świadome podejmowanie wyzwań w oparciu o współpracę.

 • platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, narzędzie aktywizowania społeczeństwa, wdrażania CSR
 • Tworzenie  i zamieszczanie artykułów eksperckich promujących ideę CSR
 • Szkolenia i ćwiczenia  dostępne na platformie
 • Stworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie CSR
 • Stworzenie bazy danych instytucji, które stosują politykę odpowiedzialnego biznesu
 • Forum kontaktu ze specjalistą, doradcą CSR (porady, konsultacje poprzez telefon, mail, czat)

3. Przygotowanie wszystkich grup społecznych do świadomego tworzenia i realizacji strategii CSR

 • Szkolenia warsztaty i doradztwo  dot. tworzenia strategii CSR, narzędzia, definiowanie potrzeb społeczności, elementy strategii, zarządzanie strategią, raportowanie

4. Nadawanie Certyfikatu „Podmiot Odpowiedzialny Społecznie”