Projekty w trakcie realizacji


Projekt: Powołanie nowego zawodu Technik Programista

Projekt realizowany przez Pracodawców Pomorza pod egidą Konfederacji Lewiatan

Zarówno badania rynku pracy prowadzone przez niezależne podmioty i Ministerstwo, jak również opinie największych pracodawców sektora IT, potwierdzają wyraźny deficyt kandydatów do pracy w zawodzie programisty. Obecnie brak zawodu programisty na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności  Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Istniejący obecnie zawód Technik informatyk, ze względu na swój ogólny profil oraz tematykę, nie stanowi optymalnego sposobu kształcenia przyszłych programistów. Ponadto jest on zawodem nadwyżkowym, niemogącym wypełnić miejsca na rynku pracy w Polsce i Europie na stanowiskach związanych z programowaniem i testowaniem oprogramowania.

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia czynnie wspiera powyższy projekt, którego ostatecznym celem jest utworzenie nowego, odrębnego zawodu Technik Programista.

Technik programista – to absolwent technikum, który potrafi pisać programy komputerowe za pomocą specjalistycznego języka programowania.

 

Cele projektu:

  • Uruchomienie nowego zawodu o nazwie Technik Programista
  • Wspieranie oraz konsultowanie tworzenia podstawy programowej dla zawodu Technik Programista
  • Diagnozowanie potrzeb na rynku pracy IT względem zawodu programisty
  • Budowanie pozytywnego wizerunku realizowanego Projektu oraz Partnerów
  • Wypełnienie stanowisk pracy związanych z programowaniem, będących odpowiedzią na zapotrzebowania pracodawców
  • Promocja Projektu

 

Osoby biorące udział: pracodawcy, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie, instytucje samorządowe woj. pomorskiego oraz instytucje otoczenia biznesu.

Osoba do kontaktu:

Arkadiusz Wódarczyk
e-mail: biuro@fundacjaecd.pl