Zrealizowane szkolenia

Szkolenia, które Fundacja zrealizowała w ramach Jarmarku Szkoleń oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS):

Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń i branży elektronicznej

 • ADR – ładunki niebezpieczne
 • SEP do 1 kW z uprawnieniami z zakresie eksploatacji (E)
 • Kryteria montażu pakietów elektronicznych w oparciu o normę IPC-A-610
 • IPC-A-610 (CIS) Dopuszczalność pakietów elektronicznych (z certyfikacją)
 • IPC-7711/7721 (CIS) Poprawki, modyfikacja i naprawa zespołów elektronicznych (z certyfikacją)
 • IPC-J-STD-001 Lutowanie zespołów elektrycznych i elektronicznych (z certyfikacją)

Gry szkoleniowe:

 • Poligon Projektów

Szkolenia ISO

 • FMEA

Szkolenia w zakresie umiejętności miękkich

 • Sztuka negocjacji
 • Współpraca z ludźmi. Warsztat podstawowy
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Budowanie długotrwałych relacji z klientami
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Organizacja czasu pracy
 • Zarządzanie zespołem
 • Współpraca i efektywna komunikacja
 • Współpraca w zespole i rozwiązywanie konfliktów
 • Autoprezentacja poziom zaawansowany
 • Budowanie relacji z klientem
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja – zaawansowany poziom
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie zespołem i rozwiązywanie konfliktów
 • Współpraca i efektywna komunikacja
 • Zarządzanie stresem, emocjami i czasem własnym

Coaching

 • Szkolenie dla Career Managers (motywacja, coaching)

Szkolenie w zakresie zarządzania

 • Przywództwo – od kierowania do zarządzania
 • Modelowanie biznesowe z notacją BPMN dla analityków biznesowych
 • Modelowanie biznesowe z notacją BMPN dla analityków biznesowych 2

Szkolenia w zakresie zarządzania projektami

 • MS Project zaawansowany
 • MS Project zaawansowany
 • Zarządzanie projektami według metodyki SCRUM
 • MS Project podstawowy
 • Zarządzanie Projektami w oparciu o PMI-PMBOK® Guide
 • PRINCE2 Foundation
 • Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Agile
 • ITIL® v3 Foundation – Zarządzanie usługami IT

Szkolenia w zakresie MS Office

 • MS Excel 2007 zaawansowany
 • MS Excel 2007 średniozaawansowany
 • Excel Advance
 • Programowanie VBA w Excelu
 • Cykl szkoleń MS Excel 2010
 • VBA dla Excel
 • Office Power Point
 • Prezentacja multimedialna (Office PowerPoint)
 • Inventor Basic

Szkolenia w zakresie testowania, projektowania, IT

 • Szkolenia AutoCad
 • Embeded Linux programowanie sterowników urządzeń
 • Projektowanie Aplikacji mobilnych na platformę Android
 • Szkolenie z Aplikacji Mobilnych
 • Java
 • Podstawy SQL
 • Obsługa programu FluidSIM
 • MS Excel poziom średniozaawansowany / zaawansowany

Szkolenia w zakresie MS Windows

 • Rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne dla Windows 7 w przedsiębiorstwie (szkolenie autorskie zgodne z MS 6293)

Szkolenia, które Fundacja zrealizowała w ramach Kobiety w IT – Testerki Oprogramowania (I-III edycja) oraz Tester Oprogramowania z egzaminem ISTQB (IV-IX edycja):

 • Testowanie oprogramowania
 • Procesy biznesowe
 • Efektywne poruszanie się po rynku pracy
 • Testowanie automatyczne w praktyce
 • Agile w praktyce z elementami komunikacji w zespole scrumowym
 • Usystematyzowanie wiedzy pod kątem egzaminu ISTQB Poziom Foundation + egzamin