Relokacje

Badania wykazują coraz większe niedobory specjalistów z branży ICT w Polsce. Szacuje się, że w Polsce brakuje obecnie ok. 50 tys. pracowników IT. Oferty pracy dla osób spoza krajów UE stają się już codziennością, jednak sytuacji nie ułatwiają skomplikowane przepisy dotyczące uzyskania pozwolenia na pobyt i pracę na ternie RP dla obcokrajowców. W związku z tym Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia postanowiła rozwinąć jedną ze swoich usług w postaci kompleksowej obsługi procesu uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Korzyści:

 • Łatwy dostęp do atrakcyjnego dla pracodawcy rynku pracy w takich krajach, jak: Ukraina, Rosja, Białoruś, Indie
 • Optymalny poziom wynagrodzeń
 • Dostęp do pracowników ICT z dłuższym doświadczeniem
 • Brak konieczności orientowania się w zmieniających się przepisach dla cudzoziemców
 • Fachowe doradztwo przed, w trakcie i po uzyskaniu pozwolenia na pracę
 • Oszczędność czasu

 
Zagrożenia:

 • Brak wysoko wykwalifikowanych kadr
 • Utrata klientów
 • Wydłużenie czasu zatrudnienia z uwagi na nieprawidłowe wypełnienie dokumentów legalizujących pracę
 • Kary za niedopełnienie obowiązków pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca
 • Odmowa wydania kolejnych pozwoleń na pracę z uwagi na nieprzestrzeganie przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemca

 
Co oferujemy:

 • Kompleksową usługę w postaci uzyskania pozwolenia na pracę i pobyt dla pracownika i jego rodziny
 • Reprezentowanie firmy i pracownika w Urzędzie Pracy oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (posiadamy również doświadczenie w załatwianiu analogicznych spraw w innych województwach)
 • Załatwienie powierzonych kwestii możliwie szybko oraz zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej ścieżki postępowania w każdym konkretnym przypadku
 • Wsparcie dla relokowanego pracownika i jego rodziny w pierwszych miesiącach pobytu w nowym miejscu

 
Czego oczekujemy od firmy:

 • Udzielenie informacji niezbędnych do wypełnienia dokumentów (max. 20 min.)
 • Decyzji, w jakim zakresie chcesz wesprzeć relokację kandydata (np. czy chcesz mu pomóc w uzyskaniu pozwoleń dla jego rodziny)
 • Pełnomocnictwa na przygotowanym przez nas wzorze do reprezentowania Cię w Powiatowym Urzędzie Pracy (opinia starosty nt. możliwości zatrudnienia kandydata) oraz w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim (pozwolenia na prace i pobyt)

To wszystko! Nie sprawdzasz zmieniających się przepisów, nie stoisz godzinami w kolejkach w urzędzie, nie musisz wychodzić z biura, żeby uzyskać pozwolenia dla nowego pracownika, nie ryzykujesz odmowy udzielenia pozwolenia lub przedłużającego się postępowania.

WSZYSTKIE ZAŁATWIANE PRZEZ NAS DO TEJ PORY SPRAWY BYŁY ROZPATRZONE POZYTYWNIE BEZ WZGLĘDU NA TO, JAK BARDZO BYŁA ZŁOŻONA SYTUACJA KANDYDATA.

Działamy zgodnie z naszą misją:

„Dostępność wykwalifikowanych zasobów ludzkich dla branży ICT”

ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ

marta.dziedzic@fundacjaecd.pl

tel. 500 399 429

NASZE REFERENCJE:

Jeppsen Poland Sp. z o.o.
Flex Poland Sp. z o.o.