Szkolenia z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) – zapraszamy do współpracy

05-09-2022

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przekazać Państwu informację, że Gdański Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w terminie od 15 września do 16 września 2022 r.

Rada Rynku Pracy określiła następujące priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS na 2022 rok:
Priorytet 1 wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
Priorytet 2 wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
Priorytet 3 wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców


Pracownik skierowany na szkolenie z rezerwy z KFS powinien spełniać jeden z powyższych priorytetów. W przypadku nie spełniania priorytetów „dofinansowanie w ramach środków KFS dla osób nie wpisujących się w żaden priorytet będzie możliwe jedynie w przypadku gdy w dyspozycji Gdańskiego Urzędu Pracy pozostaną środki po rozpatrzeniu wniosków spełniających priorytety”.

Oferujemy Państwu wsparcie w pozyskaniu tych środków oraz realizację szkoleń na najwyższym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia.

Środki KFS można przeznaczyć na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.


Kilka istotnych informacji dotyczących naboru:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do biura Fundacji ECD do poniedziałku – 12.09 br. Chętnych do współpracy z ECD w zakresie pozyskania środków z KFS i realizacji szkoleń, prosimy o kontakt

biuro@fundacjaecd.pl, tel. 500-399-437.

Dzięki naszemu wsparciu będziecie mogli Państwo pozyskać do 100% dofinansowania kosztów szkoleń w następujących krokach:
• rozpoznamy potrzeby szkoleniowe Państwa pracowników
• pomożemy przygotować wniosek o dofinansowanie
• złożycie Państwo wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy
• po uzyskaniu dofinansowania zrealizujemy wspólnie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!